Privacyverklaring

Je gegevens worden met de grootste zorg bewaard en worden niet doorgegeven aan derden. Alleen wanneer je een e-book bestelt ontvangt de ondernemer waarvan je een e-book hebt bestelt je naam en je e-mailadres.